VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐĨA BAY

VÒNG BI BẠC ĐẠN ĐĨA BAY – HOTLINE : 0918559817

Vòng bi bạc đạn đĩa bay là loại vòng bi hình dạng giống hình ón hoặc giống hình đĩa bay, đây là loại vòng bi công nghiệp chuyên dùng cho các ngành công nghiệp tàu thủy.

Hiện nay vòng bi này có nhiều thương hiệu nổi tiếng cung cấp ở thị trường Việt nam như : NTN, FAG, NSK, KOYO, NACHI….

www.bacdanvongbi.vn Hotline: 0918559817 – Zalo: 0918559817. Đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại vòng bi bạc đạn gối đỡ hàng đầu Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.

BẠC ĐẠN 29416, BẠC ĐẠN 29316, BẠC ĐẠN 29216, BẠC ĐẠN 29416E, BẠC ĐẠN 29316E, BẠC ĐẠN 29216E, BẠC ĐẠN 29416M, BẠC ĐẠN 29316M, BẠC ĐẠN 29216M,
BẠC ĐẠN 29417, BẠC ĐẠN 29317, BẠC ĐẠN 29217, BẠC ĐẠN 29417E, BẠC ĐẠN 29317E, BẠC ĐẠN 29217E, BẠC ĐẠN 29417M, BẠC ĐẠN 29317M, BẠC ĐẠN 29217M,
BẠC ĐẠN 29418, BẠC ĐẠN 29318, BẠC ĐẠN 29218, BẠC ĐẠN 29418E, BẠC ĐẠN 29318E, BẠC ĐẠN 29218E, BẠC ĐẠN 29418M, BẠC ĐẠN 29318M, BẠC ĐẠN 29218M,
BẠC ĐẠN 29419, BẠC ĐẠN 29319, BẠC ĐẠN 29219, BẠC ĐẠN 29419E, BẠC ĐẠN 29319E, BẠC ĐẠN 29219E, BẠC ĐẠN 29419M, BẠC ĐẠN 29319M, BẠC ĐẠN 29219M,
BẠC ĐẠN 29420, BẠC ĐẠN 29320, BẠC ĐẠN 29220, BẠC ĐẠN 29420E, BẠC ĐẠN 29320E, BẠC ĐẠN 29220E, BẠC ĐẠN 29420M, BẠC ĐẠN 29320M, BẠC ĐẠN 29220M,
BẠC ĐẠN 29422, BẠC ĐẠN 29322, BẠC ĐẠN 29222, BẠC ĐẠN 29422E, BẠC ĐẠN 29322E, BẠC ĐẠN 29222E, BẠC ĐẠN 29422M, BẠC ĐẠN 29322M, BẠC ĐẠN 29222M,
BẠC ĐẠN 29424, BẠC ĐẠN 29324, BẠC ĐẠN 29224, BẠC ĐẠN 29424E, BẠC ĐẠN 29324E, BẠC ĐẠN 29224E, BẠC ĐẠN 29424M, BẠC ĐẠN 29324M, BẠC ĐẠN 29224M,
BẠC ĐẠN 29426, BẠC ĐẠN 29326, BẠC ĐẠN 29226, BẠC ĐẠN 29426E, BẠC ĐẠN 29326E, BẠC ĐẠN 29226E, BẠC ĐẠN 29426M, BẠC ĐẠN 29326M, BẠC ĐẠN 29226M,
BẠC ĐẠN 29428, BẠC ĐẠN 29328, BẠC ĐẠN 29228, BẠC ĐẠN 29428E, BẠC ĐẠN 29328E, BẠC ĐẠN 29228E, BẠC ĐẠN 29428M, BẠC ĐẠN 29328M, BẠC ĐẠN 29228M,
0918 55 9817