MĂNG XÔNG-BẠC LÓT-MĂNG SÔNG

MĂNG XÔNG-BẠC LÓT-MĂNG SÔNG – HOTLINE: 0918559817

Vòng bi bạc đạn gối đỡ khi sử dụng lỗ cold, hoặc lắp đặt tại những nơi khó khăn yêu cầu có sự chỉnh sửa đều phải sử dụng các loại măng xông-bạc lót-măng sông. Ống lót măng sông được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp quạt hút, các công tri2ng tòa nhà cao tầng….

www.bacdanvongbi.vn Hotline: 0918559817 – Zalo: 0918559817. Đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại vòng bi bạc đạn gối đỡ hàng đầu Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.

H201, H2301, H301, H3120, AOH3120, AHX3122,
H202, H2302, H302, H3122, AOH3122, AHX3124,
H203, H2303, H303, H3124, AOH3124, AHX3126,
H204, H2304, H304, H3126, AOH3126, AHX3128,
H205, H2305, H305, H3128, AOH3128, AHX3130,
H206, H2306, H306, H3130, AOH3130, AHX3132,
H207, H2307, H307, H3132, AOH3132, AHX3134,
H208, H2308, H308, H3134, AOH3134, AHX3136,
H209, H2309, H309, H3136, AOH3136, AHX3138,
H210, H2310, H310, H3138, AOH3138, AHX3140,
H211, H2311, H311, H3140, AOH3140, AHX3142,
H212, H2312, H312, H3142, AOH3142, AHX3144,
H213, H2313, H313, H3144, AOH3144, AHX3146,
H214, H2314, H314, H3146, AOH3146, AHX3148,
H215, H2315, H315, H3148, AOH3148, AHX3150,
H216, H2316, H316, H3150, AOH3150, AHX3152,
H217, H2317, H317, H3152, AOH3152, AHX3154,
H218, H2318, H318, H3154, AOH3154, AHX3156,
H219, H2319, H319, H3156, AOH3156, AHX3158,
H220, H2320, H320, H3158, AOH3158, AHX3160,
H221, H2321, H321, H3160, AOH3160, AHX3162,
H222, H2322, H322, H3162, AOH3162, AHX3164,
H224, H2324, H324, H3164, AOH3164, AHX3166,
H226, H2326, H326, H3166, AOH3166, AHX3168,
H228, H2328, H328, H3168, AOH3168, AHX3170,
H230, H2330, H330, H3170, AOH3170, AH3180,
H232, H2332, H332, AHX2305, AOH3172, OH3120,
H234, H2334, H334, AHX2307, AOH3174, OH3122,
H236, H2336, H336, AHX2309, AOH3176, OH3124,
H238, H2338, H338, AHX2311, AOH3178, OH3126,
H240, H2340, H340, AHX2313, AOH3180, OH3128,
H242, H2342, H342, AHX2315, AOH3182, OH3130,
H244, H2344, H344, AHX2317, AH3120, OH3132,
H246, H2346, H346, AHX2319, AH3122, OH3134,
H248, H2348, H348, AHX2321, AH3124, OH3136,
H250, H2350, H350, AHX2322, AH3126, OH3138,
0918 55 9817