BẠC ĐẠN VÒNG BI Ổ BI

BẠC ĐẠN VÒNG BI Ổ BI – HOTLINE: 0918559817

Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu, phân phối chính thức hàng đầu khu vực TP.HCM và toàn quốc Chủng loại  Vòng bi , Bạc đạn , Dây curoa , Mỡ bò  bôi trơn.

Các thương hiệu Bac dan – Vòng bi – Gối đỡ có ổ bi nổi tiếng như: NSK, SKF, ASAHI, NTN, NACHI, KOYO, FAG, IKO, KYK, KG, KDYD, NET, INOX, NHỰA, GỐI ĐỠ 2 NỮA……

www.bacdanvongbi.vn – Hotline: 0918559817 – Zalo: 0918559817. Đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại  gối đỡ,  bi hàng đầu Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.

ULP314-211, UCP322, UCFX10, UC213-40, 6005LLUCM/5K, 30214,
PX10A22, UCFL202, UCFX12, UC214-43, 6006LLUCM/5K, 30311,
UCFS314, UCFL201, UCFX15, UC214-44, 6007LLUCM/5K, 32310,
GE10 E, UCFL202, UCFX16, UC215-47 ( d: 74,6125), 6008LLUCM/5K, 32312,
GE12 E, UCFL203, UCPA203, UC215-48 ( d:76,2), 6200LLUCM/5K, 32313,
GE15 ES 2RS, UCFL204, UCPA204, UC211-32 ( UC211-200, d: 50,8), 6201LLUCM/5K, 30212,
GE17 ES 2RS, UCFL205, UCPA205, UC211-35 ( UL211-203), 6202LLUCM/5K, 30210,
GE20 ES 2RS, UCFL206, UCPA206, UC311-35 ( UL311-203, d: 55.562), 6203LLUCM/5K, 30211 DY,
GE25 ES 2RS, UCFL207, UCPA207, UCX09-28, 6204LLUCM/5K, 30211 DY 1,
GE30 ES 2RS, UCFL208, UCPA208, SA203, 6205LLUCM/5K, 32011 X,
GE35 ES 2RS, UCFL209, UCPA209, SA204, 6206LLUCM/5K, 32206,
GE40 ES 2RS, UCFL210, UCPA210, SA205, 6207LLUCM/5K, 32013 X,
GEH40 ES 2RS, UCFL211, UCPA211, SA206, 6208LLUCM/5K, 33216X2,
GE45 ES 2RS, UCFL212, UCPA212, SA207, 6210LLUCM/5K, 33216X2,
GE50 ES 2RS, UCFL213, UCPA213, SA208, 6215LLUCM/5K, 30222,
GE55 ES 2RS, UCFL214, UCC207, SA209, 6121LLUCM/5K, HR32221 J,
GE60 ES 2RS, UCFL215, UC201 (12X47X31), SA210, 6300LLUCM/5K, 33216,
GE70 ES 2RS, UCFL216, UC202 (15X47X31), UCFK203, 6301LLUCM/5K, 32316,
GE80 ES 2RS, UCFL217, UC203 ( 17X40), UCFK204, 6302LLUCM/5K, 32305,
GE90 ES 2RS, UCFL218, UC203 (17X47X31), UCFK205, 6304LLUCM/5K, 32308CY,
GE100 ES 2RS, UKFL216, UC204, UCFK206, 6305LLUCM/5K, 32308B-W10B,
GE110 ES 2RS, UKFL217, UC205, UCFK207, 6306LLUCM/5K, 32311 J2/Q,
GE120 ES 2RS, UKFL218, UC206, UCFK208, 6307LLUCM/5K, 6314 2RSR,
GE140 ES 2RS, BLFL3J-SBLF203, UC207, UCFK209, 6308LLUCM/5K, 23128E1AMC3,
GE160 ES 2RS, BLFL4J-SBLF204, UC208, UCFK210, 6309LLUCM/5K, F 238900,
GE180 ES 2RS, BLFL5J-SBLF205, UC209, UCFK211, 6303LLUCM/5K, 51110,
0918 55 9817