BẠC ĐẠN-VÒNG BI-CHÍNH HÃNG

BẠC ĐẠN-BẠC ĐẠN-VÒNG BI-CHÍNH HÃNG

Bạc đạn vòng bi Là cách gọi thông thường dùng để ám chỉ vòng bi, chuyên dùng cho các động cơ quay.

Có nhiều cách để phân biệt được bạc đạn tốt và bạc đạn không tốt, ý nghĩa và đọc thông số của vòng bi.

Đối với vòng bi chỉ có 3 số cuối thì số cuối cùng chỉ đường kính trong của vòng bi (D<20mm)…

Ý nghĩa về kích thước:

– Hai con số sau cùng chỉ chỉ đường kính trong của vòng bi có từ 00-99 (20mm< D <5000mm)

– Ví dụ : vòng bi có ký hiệu 2315

Ta sẽ lấy trị số hai chữ số sau cùng x với 5 : Ta có 15×5 = 75mm

Có nghĩa là đường kính trong là 75mm (đường kính lỗ vòng bi)

. Vòng bi 304

Trị số 4 x 5 = 20mm. Đường kính trong là 20mm

Như vậy từ 04 trở lên đều sẽ nhân với hệ số 5. Còn lại từ 04 trở xuống có ký hiệu đặc biệt.

00 : 10mm,01 : 12mm,02 : 15mm,03 : 17mm

Ý nghĩa về chịu tải :  Con số thứ 3 từ phải sang trái:

Chỉ tải rất rất nhẹ; 814, 820, 914

Ý nghĩa phân loại:

Con số thứ tư từ phải sang trái chỉ loại vòng bi có từ 0-9,

Chỉ loại bi tròn 1 lớp,Chỉ loại bi tròn hai lớp,Chỉ loại bi đũa ngắn 1 lớp

Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, vòng chặn trong không có gờ chắn

Giống như 3 nhưng vòng chặn có gờ chắn

Có 1 rănhx để lắp vòng hãm định vị ở vòng chắn ngoài

Có 1 long đen chặn dầu bằng thép lá

Có hai long đen chặn dầu bằng thép lá

Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, ở vòng trong có 1 vành chặn các con lăn.

 

0918 55 9817